Obowiazek kasy fiskalnej od 1 marca 2015

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a ponadto do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, jakie powinny oglądać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są przecież w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w badaj § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w handlu powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w obcej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać zrobione z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Oraz do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż materiałów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w pozycję, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z formy, która została opisania w badaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte towary jest być brana w euro, w momencie gdy wartość sprawy będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.