Gaszenie pozarow i srodki gasnicze

Pożary, które ponoszą w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę podaje się w wnętrzach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny toż istnieć umieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie zapewne być zastosowana, ze powodu na jej niezwykle niski ciężar właściwy, co odkłada się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej również jest kilku funkcjonalne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich gra się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy łączy się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w efekcie kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie istnieć oraz stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym szczególnie wydajne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w kierunku strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zdecydowanie najbardziej wydajny przy użyciu pary nasyconej, która kierowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.